VYPLNIŤ DOTAZNÍK
Za váš názor se platí

Napíšte nám, čo si myslíte o Previste a získajte jeden prvok zadarmo!

VYPLNIŤ DOTAZNÍK
Ako na to?
Nakúpte niektorý z predstenových prvkov Prevista Dry alebo Prevista Pure u svojho obľúbeného odborného veľkoobchodu. Po jeho montáži nám napíšte, ako sa vám Prevista inštalovala.

Recenziu nám môžete zaslať na e-mail marketing@viega.cz alebo vyplniť online dotazník tu na stránke.

Po prijatí recenzie vás budeme v priebehu pár pracovných dní kontaktovať a dohodneme si zaslanie jedného prvku Prevista zadarmo na vašu adresu.

Zasielame ten prvok Prevista, ktorý ste inštalovali a na ktorý sa vzťahuje vaša recenzia.
Podmienky akcie

Akcie sa môžu zúčastniť občania Českej a Slovenskej republiky. Recenzia formou písaného textu zaslaného e-mailom musí obsahovať minimálne 60 slov. U recenzie formou online dotazníka musia byť vyplnené všetky povinné polia.

Podmienkou pre zaslanie prvku Prevista zadarmo je:
  • oznámenie týchto osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, kontaktná poštová adresa, telefónne číslo.
  • súhlas so zverejnením týchto údajov: recenzia, meno, priezvisko, mesto.
Viega si vyhradzuje právo použiť tieto zverejnené údaje pre svoje marketingové účely, a to na rôznych komunikačných kanáloch. Poskytovateľovi recenzie týmto nevzniká žiadny nárok na podiel na zisku kampane.

Viega si vyhradzuje právo použiť len niektoré z poskytnutých recenzií. Akcia je obmedzená počtom prvkov Prevista, ktoré sa poskytujú bezplatne. Po ich vyčerpaní sa akcia ukončí s okamžitou platnosťou.

Akcie sa nemôžu zúčastniť rodinní príslušníci zamestnancov Viega.

ONLINE DOTAZNÍK

Zúčastnili ste sa v minulosti školenia na systém Prevista?*

Podarila sa vám Prevista vybaliť rýchlo a komfortne?*

K JEDNOTLIVÝM KROKOM MONTÁŽE:

ZHODNOTENIE INŠTALÁCIE:

Prebiehala inštalácia hladko?*

Budete zase chcieť inštalovať Previstu?*

Odporučili by ste Previstu svojim známym?*

Ako by ste ohodnotili montáž Previsty?*

OSOBNÉ ÚDAJE:

* polia označené hviezdičkou prosím vyplňte.